Mire emlékszel az iskolából?

Tanulságos teszt nemcsak hetedikesek-nyolcadikosok szüleinek

Az általános iskolának nem a hamar feledésbe merülő adatok tanulását kellene megkövetelnie, hanem olyan alapkészségek kialakítását, melyek valóban segítik a gyerekeket későbbi életükben: olvasás, számolás, logika, szövegértés, számítógép-kezelés, társas kapcsolatok, pénzügyi ismeretek, vállalkozói gondolkodásmód, idegen nyelv, problémamegoldás, célmegvalósítás, kreativitás, nyilvános beszéd, és sorolhatnánk. Természetesen nem lehet a tényinformációk tanítását sem száműzni az iskolából, de ennek nem szabadna öncélúnak lennie, hanem a készségfejlesztést kellene szolgálnia.

Ezt bizonyítandó érdekes kísérletre hívnak a Varázsbetű blog szerzői. Összeállítottak egy tizes kérdéssort a hetedik és nyolcadik osztályos tananyagból, amelynek minden eleme szerepel a jelenleg használt tankönyvekben.

Elegendő, ha magunkban válaszolunk a kérdésekre, és megszámoljuk, hány kérdésre adtunk helyes választ! (A megoldások a kérdések alatt látható gombok megnyomásával válnak láthatóvá.) A szerzők arra kérnek, legyél magaddal szigorú: csak akkor fogadd el a választ, ha valóban tudod!

Akkor kezdhetjük?

 • 1.  Mit nevezünk egy szám normál alakjának?
  • Amikor a számot egy 1 és 10 közé eső szám és tíz valamelyik hatványának szorzataként írjuk fel.
 • 2.  Miből áll a királyvíz?
  • 1 térfogategység tömény salétromsav és 3 térfogategység sósav elegye
 • 3.  Mit nevezünk gördülési ellenállásnak?
  • Testek könnyebben mozgathatók akkor, ha érintkező felületeik közé görgőket teszünk. Ezen testek ellenállását gördülési ellenállásnak nevezzük.
 • 4.  Mit nevezünk turzásnak?
  • A partszegély előtt hosszan elnyúló homokgát, amelyet a part felé futó hullámok építenek.
 • 5.  Ki írta a Csolnakon című verset?
  • Kölcsey Ferenc
 • 6.  Mit jelent a szublimáció fogalma?
  • Az a folyamat, melynek során egyes szilárd halmazállapotú anyagok hevítés hatására megolvadás nélkül gázzá alakulnak.
 • 7.  Mi a disztichon?
  • Ókori eredetű versforma. Két időmértékes verssor váltakozik benne: hexameter és pentameter.
 • 8.  Mit nevezünk írásban jelöletlen teljes hasonulásnak?
  • Ha két találkozó mássalhangzó közül az egyik nem hangzik, a másikat pedig hosszan ejtjük.  Pl: igazság
 • 9.  Mi a macchia?
  • A Földközi-tenger partvidékének szárazabb mediterrán területein, ahol az ember kiirtotta a keménylombú erdőt az azok helyén nőtt sűrű áthatolhatatlan, tüskés, szúrós levelű örökzöld cserjés.
 • 10. Miben különbözik az állandó határozó a többi határozótól?
  • Abban, hogy nem határozza meg a cselekvés valamely jellemző körülményét, hanem az igének olyan vonzata, amely az igét állandóan kíséri a mondatban.  PL: ragaszkodik az igazához, bízik az erejében

Kész vagy? Hányat sikerült kitalálnod?

Kérlek, ne érezd rosszul magad, ha nem tudtad minden kérdésre a választ! Az emberek többsége két, legfeljebb három kérdésre tud helyesen válaszolni. Ha ennél több helyes megfejtésed volt (és elég szigorú voltál magadhoz), annak csak két oka lehet:

1. A gyermeked hetedikes vagy nyolcadikos, esetleg egy-két éven belül volt az, és rendszeresen tanulsz vele.

2. Te azon kevesek közé tartozol, akik jócskán átlagon felüli memóriával rendelkeznek, és az efféle lényegtelen dolgok is gond nélkül megragadnak benne.

9%

Pár évvel ezelőtt hallottam Vekerdy Tamás egy előadásában, hogy szakértők által végzett felmérések szerint az érettségizett felnőttek öt évvel az érettségi után a középiskolában tanultaknak csak mintegy 9 százalékára emlékeznek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy újbóli érettségin azonnal elbuknának.

Engem megdöbbentett ez az adat, és azon kezdtem töprengeni, hogy vajon mi lehet ennek az oka.

A folytatást olvasd el a Varázsbetű blogjában!