Álmos: Emelt szinten szinte minden

Bemutatkozik az Álmos Vezér gimnázium és általános iskola – II. rész

Cikkünk előző részében (szkul.hu/Almos1) az iskola egyre komolyodó tagozatos rendszeréről, a hozzáadott pedagógiai értékekről esett szó. Most az SNI-s gyerekek neveléséről, a következő ötéves terveiről és a fejlesztő értékelésbe vetett hitéről kérdeztük dr. Puszter Bernadett igazgató asszonyt.

 

  • Az iskola profilt váltott az elmúlt években. A gimnáziumok elsődleges feladata az egyetemre felkészítés, és ehhez szintet léptek Önök is az emelt óraszámú nyelvi osztályokkal, a speciális humán, matematika és informatika tagozatokkal. A szülők tudnak erről a komolyodó szándékról? Egyre jobb megítélésű az iskola?

Biztos, hogy a szándékunk átmegy. Egyébként is fontos számunkra a szülő, és fontos a véleménye is! Kétévenként elégedettségi kérdőívet töltenek ki nálunk a diákjaink szülei. Legutóbb ezt online kértük, és nagyon magas, 90 százalékos volt a szülői elégedettség. Hogy miért? Mert a szülő tájékozott tud lenni a gyerek jegyeiről, a gyerekkel szembeni elvárásokkal tisztában van, jól tud kapcsolatot tartani a tanárokkal, hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre, az egészségnevelésre. De fontos az is, hogy ha jeleznek egy változtatási kérelmet, mi mindent megpróbálunk, hogy azt a kérést teljesítsük is, abban lépjünk is.

  • A szülők számára pedig a gyerek a legfontosabb. Akár sajátos nevelési igényekkel is. Ebben mennyire befogadók?

Minket előszeretettel választanak sajátos nevelési igényű vagy magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek, most is 50 felett van az ilyen tanulók száma az iskolában. A szülők azért hozzánk hozzák ezeket a gyerekeket, mert nagyon jó az iskola és a pedagógusaink megítélése. Sokat is teszünk ezért: a mi pedagógusaink nem előadnak. Módszertani felkészültségük olyan, hogy differenciáltan tudják segíteni azokat a gyerekeket, akik valamilyen részképességzavarral küzdenek. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy diszlexiás tanulónk is eljut addig, hogy nyelvvizsgát tegyen vagy emelt szintű érettségit szerezzen. De talán a hozzáállásunk is más.

Amíg egy átlagos iskola azt mondja egy részképességzavarral küzdő gyerekre, hogy felzárkóztatásra szorul, addig mi azon az állásponton vagyunk, hogy tehetséggondozásra van szüksége.

Mert a képességbeli hiányosságait kis kora óta igyekszik kompenzálni azzal, hogy egy másik területen kiemelkedő. Ezért nem is abban hiszünk, hogy az értékelés után mentesítsük.

Az értékelésben is a pozitív pszichológia minden eredményét igyekszünk felhasználni. Függetlenül attól, hogy egy gyerek sajátos nevelési igényű-e vagy sem.

Nálunk a gyerekek fejlesztő értékelést kapnak, ami azt jelenti, hogy nemcsak az érdemjegyet kapja meg a tanuló, ha egy dolgozata hármas lett, hanem azt is megbeszéli egyenként a tanár a diákkal, hogy ha ezt és ezt másképp csináltad volna, jobb eredmény születik. Egyéni tanulási utak vannak: a gyerek teljesítményét önmagához mérjük. Lehet, hogy a gyerek abban a helyzetben ezt a jegyet produkálta, de az okát is tudni kell, hogyan juthatna egyre magasabb szintre. Két éve vezettük be ezt a fajta értékelést: nagyon pozitív eredménnyel. Nagyon megugrottak a tanulmányi átlagok, az érettségi átlagok, miközben a tantárgyi elégtelenek száma csökkent. Ha a gyerek látja az utat, hogy most itt vagyok, de ide tudnék eljutni ilyen és ilyen apró lépéseknek köszönhetően, akkor azokat a lépéseket meg is fogja tenni.

  • A két gimnáziumi osztály indulása nem kevés?

Ennek is megvan a maga előnye: nagyon baráti-családias az iskola légköre.

Itt mindenki mindenkit ismer. Nem tud elkallódni a gyerek, mert oda tudunk figyelni rájuk mi pedagógusok, és a diáktársak is. Elképzelhetetlen a kirekesztés, a zaklatás, mert nem tudnak titokban maradni problémák.

  • Melyek a következő 5 év feladatai?

Abszolút modern, XXI. századi iskolát tervezek. A digitális műveltség fejlesztése alap, a módszertani megújulás szintén. Ma már minden pedagógus kollégánk laptoppal rendelkezik, minden osztályteremben (az általános iskola alsó és felső tagozatán is) projektor van, és ezek az eszközök wifi nélkül is működnek, előre letölthetők a multimédiás tananyagok. Ilyen szempontból vagyunk eszközökkel jól ellátva.

A mobilhasználat engedélyezett a diákoknak is. Már kaptak a tanulók egy külön wifi sávot is, de az órákon csak a tanár engedélyével használhatnak a gyerekek mobilt.

A következő lépés a digitális tananyagok beszerzése lesz, mert muszáj megújulni. Mivel a tantestület stabil és összeszokott, működnek a tantestületi belsős továbbképzések is, ahol belső tudásmegosztással adják át a tanárok egymásnak az új ismereteiket. De népszerű a „Jó gyakorlatok” mappa is, amelybe ki-ki a legújabb kidolgozott tanmenetet, óratervet, módszert beteheti, ez egymással megosztható, így mindenkihez eljut. Mindennek megtartó ereje is van: nálunk nagyon stabil a pedagógusi gárda. Büszke vagyok arra, hogy a tanárok szeretnek itt tanítani, a gyerekek szeretnek itt lenni, idejárni, sőt visszajárni is.

dr. Puszter Bernadett

Mindehhez elengedhetetlen a jó vezető: az igazgató asszonynak van rálátása az iskolára. Eddig  három vezetői ciklust vitt végig, 15 éve az iskola igazgatója, és idén újabb öt évre megkapta ezt a   feladatot. Ez biztonságot adhat a tanári karnak, a szülőknek, a diákoknak, mert garantálja azt,   hogy ha egy fejlesztést elkezdenek, azt végig is viszik.

Az Álmos volt diákjai többek között a New Level Empire frontembere Zola, azaz   Ujvári Zoltán Szilveszter, Vogel Simon és Vogel Soma ifjúsági világbajnok vízilabdázók, Hanga   Ádám  válogatott kosárlabdázó, aki jelenleg az FC Barcelona játékosa.