Fontos tudnivalók a nyolcadikosok központi felvételijéről

2020-as határidőkkel, dátumokkal

A nyolcadikosok középiskolai felvételijének mintegy hat hónapos időszaka veszi kezdetét október 20-án. Akkor teszik közzé a középiskolák saját honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Dióhéjban: decemberben az írásbelire kell jelentkezni, januárban vizsgázni, februárban szóbelizni, márciusban módosítani lehet, majd április 30-án megkönnyebbülni, amikor is a felvételit hirdető középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Összeállítottuk a részletes menetrendet, csak győzzék követni!

Fontos tudnivalók a nyolcadikosok központi felvételijéről

+ TIPP:

A középiskolák októberben közzé tett felvételi tájékoztatója részletesen elmagyarázza a felvétel menetét, de októberben érdemes még valamire figyelni: ezek a középiskolák nyílt napjai. Ezek a napok segítenek belelátni a középiskolák működésébe, kedvet csinálhatnak a diákoknak a jelentkezéshez, és a szülő is képet alkothat arról, milyen közegben fogja eltölteni gyermeke az elkövetkező négy-öt évet.

Az általános felvételi eljárás legfontosabb dátumai

2019.

október 20.

A középiskolák a Kifir rendszerében (www.kifir.hu) meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét.

 október 20.

A középiskolák saját honlapjukon közzé teszik felvételi tájékoztatójukat.

november 15.

Az Oktatási Hivatal közzé teszi azon intézmények jegyzékét, amelyek a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek.

december 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi a vizsgát szervező intézménybe.

 

2020.

január 18.

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja: reggel 10 óra.

január 23.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja: reggel 10 óra.

február 6.

Az írásbeli felvételi eredményekről a vizsgát szervező intézmények tájékoztatják a tanulókat.

febr.6. – kb. febr. 15.

A papír alapú tanulói adatlapok kitöltése: ezen kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a diák jelentkezett.

február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

febr.24. – márc. 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.

március 19 - 20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.

március 20-tól

Az Oktatási Hivatalban készül az Egyeztetett felvételi jegyzék: a Hivatal a középiskolák által beküldött végleges felvételi jegyzéket egyezteti a tanulói adatlapokon vagy − ahol készül − a módosító tanulói adatlapon szereplő tanulmányi területek sorrendjével.

április 30.

A felvételi hirdető középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

május 11-22.

Rendkívüli felvételi eljárás azok számára, akiket nem vettek fel az általános felvételi eljárás keretében.

június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

A központi írásbeli időpontja

A nyolcadikosok központi írásbelijének időpontja:  2020. január 18., szombat 10:00 óra. Legkésőbb 9:30-ra meg kell érkezni!

A jelentkezés menete a központi írásbeli felvételi vizsgára

Első lépés az www.oktatas.hu honlapról a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP központi írásbeli vizsgára" letöltése. Ha kiválasztottuk a vizsgát szervező középiskolák közül azt az egyet, amelyben a diák írásbelizni szeretne, akkor a kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP"-ot a tanulónak kell benyújtania a középiskolába. A tanuló bármely vizsgaszervező intézménybe benyújthatja a jelentkezési lapját függetlenül attól, hogy a későbbiekben ― a felvételi eljárás keretében ― melyik intézménybe jelentkezik majd.


A központi írásbeli vizsgára az SNI-s, BTM-es tanulóknak az őket megillető speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelniük, és a jelentkezési lappal és a szakértői véleménnyel együtt az iskolához kell benyújtani.

FONTOS!

Ez a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" csak az írásbeli vizsgára jelentkezéshez használatos, nem tévesztendő össze a felvételi eljáráshoz szükséges jelentkezési lappal, amelyet a konkrét középfokú iskolákba való jelentkezésre kell használni.

A központi írásbeli felvételi vizsga helyszíne

Nem minden középiskola szervez írásbelit. Az Oktatási Hivatal november 15-ig honlapján elérhetővé teszi a szervező iskolák listáját, ezek közül kell kiválasztani azt, ahol a diák megírja majd a vizsgát. Mivel központi javítási útmutató van, mindegy, hogy a felvételit milyen iskolában írja a tanuló, nem lehet eltérés a javításban. Kényelmi szempontok miatt érdemes azt a középiskolát választani, ami a lakhelyünkhöz a legközelebb van. De jó megoldás az is, ha ismerős sulit választ a gyerek, mondjuk azt, ahova felvételi előkészítőre jár, vagy amelyiket nyílt napon megismerte. Így az ismerős közeg segíthet legyőzni a vizsgadrukkot.

FONTOS!

A felvételi helyéről és időpontjáról a középiskola külön értesítést már nem küld! A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt - vigyenek magukkal. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni, ezért a személyes iratokon kívül szükség lesz még:

  • a feladatlapok kitöltéséhez kék toll, a rajzokhoz ceruza használható;
  • a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható;
  • a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő, ceruza, radír) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A központi írásbeli felvételi vizsga feladatai

Az írásbeli központi felmérőn magyarból, és matematikából vizsgáznak a diákok. A központi vizsga 2x45 percig tart. A két feladatlap kitöltése között szünetet tartanak az iskolák. Mindkét tárgyból 10-10 feladatot kapnak a tanulók. Először az anyanyelvi feladatlapot kell kitölteni, majd ezt követi szintén 45 percben a tíz matematikai feladat.

Magyarból kilenc feladat az általános iskolában elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismereteket vizsgálja. A kilencedik feladat már összetettebb, a szövegértést vizsgálja egy prózai és egy verses szövegen keresztül. A két szöveggel kapcsolatban kapnak nyolc kérdést a felvételizők. A tizedik feladatban pedig önálló szövegalkotást várnak el. A fogalmazás értékelésekor nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanuló mennyire képes az adott téma megtartására, milyen hosszú a terjedelem, az írás stílusa, a mondatok összetettsége, vagy épp a helyesírás.

PÉLDA: a téma megtartására

A 2019-es nyelvi feladatlap utolsó pontjában arról kellett fogalmazást írni a gyerekeknek, hogy: „Egyesek szerint felnőttnek lenni sokkal jobb, mint gyereknek, mások ezt éppen fordítva gondolják.”

Minimum 10–12 mondatos fogalmazást vártak el, és írni kellett legalább 2-2 érvet mindkét állítás mellett, majd kifejteni, hogy a tanuló számára melyik álláspont az elfogadhatóbb! Ha azonban a tanuló elveszett a feladatban, és csak arról írt, miért jobb felnőttnek lenni, de nem írt 2 érvet az ellenkező állítás mellett is, az jelentős pontveszteséggel járt.
 

Matematikából sem kizárólag a tanultakat kéri számon a feladatlap, a felvételiző diákoknak a problémamegoldó képességükre, a kreativitásukra és a logikai képességeikre is nagy szükségük van a megoldás során.

Az iskolák az országos központi felvételi írásbeli mellett saját döntésük alapján nyelvi szintfelmérőt is írathatnak.

A korábbi tanévek feladatsorai itt:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

A javítási útmutatók ugyanitt letölthetők.

A felvételi dolgozatok megtekintéséről

Az írásbeli felvételi eredményekről abban az iskolában kap tájékoztatást a tanuló, ahol a vizsgát megírta. Itt még nincs értelme rangsornak, hiszen az adott iskolában olyan diákok is megírhatták a felvételit, akik nem oda jelentkeztek.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad a fellebbezés szabályairól. 

A hivatalos kiírás szerint az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

Minden dolgozatot csak egyszer lehet megtekinteni, tehát nincs lehetőség arra, hogy délelőtt a diák megnézi a dolgozatát az osztálytársaival, aztán délután a szüleivel. A felvételi dolgozatokat le lehet fényképezni pl.: mobiltelefonnal. Ez talán gyorsabb, mint a fénymásolás, és az esetleges észrevétel tételhez nem kell fénymásolat.

FONTOS!

A dolgozatokba betekintés időpontjától eltérő időpontban lehet és KELL átvenni a felvételi eredményt közlő értékelő lapot személyesen (vagy írásbeli meghatalmazás útján) az adott középiskolában. Ezt az értékelő lapot a tanulónak kell eljuttatnia az általános iskolába.

A felvételi értékelő lap másolatát kell elküldeni minden olyan középiskolába ahová a tanuló jelentkezik és a jelentkezés feltétele a központi írásbeli felvételi vizsga. Az értékelő lap eredeti példányát meg kell őrizni, azt csak az a középiskola kérheti, ahová a diákot fölveszik.

Pontszámítás

A pontszámítás nem egységes, kis túlzással azt mondhatjuk, hogy ahány intézmény, annyi számítási eljárás. Bár a tanulók rangsorát a felvételi eljárás során az összpontszám határozza meg, az iskolák saját hatáskörben döntenek arról, milyen számadatok alapján értékelnek.

Legtöbbször a pontszámítás az általános iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll. Hogy melyik iskola milyen tantárgyakból számolja a hozott pontszámot, iskolánként eltérő. Az egyes iskolák honlapján kell tájékozódni az adott intézményben érvényben lévő pontszámítás felől.

Az egyes iskolákban érvényes felvételi követelményekről minden esetben az iskolák honlapjáról kell tájékozódni. Erre azért van szükség, mert a felvételnek lehetnek speciális feltételei is. Sportiskolába jelentkezésnél például a tanulónak sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálatot is teljesítenie kell. Vagy jó példa erre a művészeti iskolák eljárása, amely a felvételi során olyan képességeket is vizsgál, mint a manuális készség, kreativitás, látásmód. Ehhez az iskola a felvételi időpontjára beadandó alkotásokat, otthon készült rajzokat kérhet.

A szóbeli felvételi

Sok iskola szóbeli felvételt is hirdet. Ennek feladatai a tételhúzástól, a nyelvi felmérésen át az általános beszélgetésig nagyon változó lehet. Hogy milyen kérdésekre érdemes felkészülni, arról írtunk már lapunk hasábjain .

A rendszer úgy próbál tiszta helyzetet teremteni, hogy a felvételiztető iskola nem tudja, hogy a vizsgázó tanuló hányadik helyen tüntette fel az adott iskolát a jelentkezési lapján. Erre a középiskola nem is kérdezhet rá, ez alapján plusz pontot nem ítélhet meg a tanulónak.

Kit, hova vesznek fel: kiderül az Egyeztetett felvételi jegyzékből

Minden középiskola a hozzá jelentkezők eredményét egy un. ideiglenes felvételi jegyzékben teszi közzé március 16-ig. Ezek a dokumentumok megtekinthetők az egyes iskolák honlapján, vagy falújságján.

Ezt követően tudják a tanulók módosítani a felvételi jelentkezés sorrendjét március 19 - 20. között.

Március 20-tól készül az Oktatási Hivatalban az Egyeztetett felvételi jegyzék, amely a tanulók végleges felvételi eredményét tartalmazza. A Hivatal a középiskolák által beküldött végleges felvételi jegyzéket egyezteti a tanulói adatlapokon vagy − ahol készült − a módosító tanulói adatlapon szereplő tanulmányi területek sorrendjével.

Amennyiben egy tanuló több tanulmányi területen is megfelel a felvételi követelményeknek, akkor a tanulói adatlapján vagy ha készült, a módosító tanulói adatlapján az általa előbbre sorolt tanulmányi területre vehető fel a középfokú iskola felvételi döntésének megfelelően.

Leegyszerűsítve: ha a tanuló az eredményei alapján több iskolába (vagy egy iskolán belül több tanulmányi területre) is felvetélt nyert, akkor a végleges felvételét az dönti el, hogy a jelentkezéskor milyen sorrendet határozott meg az iskolák között. Azaz a tanuló abba az egy iskolába nyer felvételt, amelyet az adatlapon megjelölt sorrendben előbbre jelölt meg.

Ezért fontos dátum a március 19 - 20., amikor az ideiglenes felvételi eredmények ismeretében a tanulói adatlapokon még módosítható az iskolák vagy tanulmányi területek sorrendje. Ez alapján a módosított „kívánságlista” alapján dől el, hogy mely tanuló mely középiskolába kerül be.

A végleges felvételről szóló határozatok kiküldése a tanulóknak és iskoláiknak április 30-ig megtörténik. Az iskolák honlapjukon közzé teszik a felvételt nyert tanulók jegyzékét, és írásban, postai úton értesítést küldenek. Azok a középiskolák, ahova a tanuló jelentkezett, de nem nyert felvételt, azok is megküldik postai úton az elutasításról szóló levelet.