Ha azt akarod, hogy a gyereked a legjobbaktól tanuljon: ezek az ország legjobb középiskolái

Gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák teljesítményét rangsorolta a legfrissebb hazai, középiskolákat monitorozó kutatás. Mutatjuk az 50 legjobb intézmény névsorát!

Ha azt akarod, hogy a gyereked a legjobbaktól tanuljon: ezek az ország legjobb középiskolái

A középiskolai rangsorok többfajtája is létezik, az alábbiakban bemutatjuk a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. listáit. Ezeknek a rangsoroknak az a különlegessége, hogy több szempontot vesz figyelembe a szokásos tanulmányi eredmények mellett.

A rangsorok kialakításában az érettségin elért eredményeket használtuk a felsőoktatási felvételi eredmények helyett. Az erősebb magyar iskolákból igen nagyarányú a külföldön való továbbtanulás, de erről nincs pontos adat, ezért a továbbjutási esélyekről korrektebb képet mutatnak az érettségin elért pontszámeredmények. A szakgimnáziumok (korábban szakközépiskolák) esetében csak a középszintű érettségi eredményeket használtuk, mert nagyon kevés helyen tesznek a tanulók emelt szintű érettségi vizsgát. A szakközépiskolák, illetve fejlesztő szakiskolák esetében érettségi eredmények nincsenek, így ebben a képzési típusban a kompetenciaeredmények mellett figyelembe vettük a 2016/2017-os tanévben OKJ-képesítést szerzett diákok számát is.

A KOMPLEX MUTATÓ ÉRTÉKÉT ALAKÍTÓ ADATOK

A többváltozós matematikai-statisztikai módszerrel kialakított komplex mutató magában foglalja, hogy milyen az iskolában tanuló diákok tanulmányi teljesítménye, egyes tanulók milyen mértékben fejlődnek az intézményben, milyen sikeresen tudnak a diákok évről évre továbbhaladni az iskolában, mennyire veszélyezteti őket a lemorzsolódás, illetve hányan estek ki az adott intézményből a legutóbbi tanévben.

Bár a laikusoknak kicsit bonyolultnak tűnő módszertani számításokat alkalmaztunk, de épp ezért az eredmény árnyaltabb, mint a szokásos rangsorok.

Tanulók tanulói teljesítménye:

  • Gimnáziumok és szakgimnáziumok esetében a diákok középfokú érettségi tárgyakon elért átlagos százalékos teljesítménye az intézmény adott képzési típusán a 2016/2017-es tanévben.
  • Szakközépiskolák esetében a 2016/2017-es tanévben OKJ képesítést szerzett diákok aránya.

Tanulók fejlődése:

  • A diákok átlagos matematika és szövegértés kompetencia pontszám fejlődése 8.-ról 10. osztályra (2016/2017) a telephely adott képzési típusán (gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola) egy átlagos családi hátterű iskola tanulóihoz képest.

Továbbhaladás/lemorzsolódás:

  • Egy tanulóra jutó igazolatlan órák száma az intézmény adott képzési típusán a 2016/2017-es tanévben.
  • Tanköteles koron túli mulasztás miatt a tanulói jogviszony megszűnt a 2016/2017-es tanévben az intézmény adott képzési típusán.
  • Iskolaév végén tovább nem lépő tanulók száma a 2016/2017-es tanévben az intézmény adott képzési típusán.

Letölthető TOP50 intézményi rangsorok:

Középiskolai rangsorok

A cikk további folytatás és még több rangsor: kölöknet.hu

A listákat készítette: T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.